CN | EN

Jiangsu Rixin Medical Equipment Co., Ltd.
No.427 Yangjin Road, Jinfeng, Zhangjiagang, Jiangsu, China
[International Dept 1.]: [Tel]: +86- 512- 5853 1818
[International Dept 2.]: [Tel]: +86- 512- 5855 0797
[Fax]: +86- 512- 5857 5000
http: //www.redleaf.cn
E-mail:export@chinaredleaf.com
苏ICP备16042181号